Ước đạt và vượt 12/15 chỉ tiêu chủ yếu của kế hoạch năm 2023

Báo cáo của HĐND tỉnh Quảng Nam cho biết, năm 2023, tỉnh đã thực hiện ước đạt và vượt 12/15 chỉ tiêu chủ yếu của kế hoạch năm. Sản xuất nông nghiệp duy trì tăng trưởng ổn định. Hoạt động du lịch khởi sắc và tăng trưởng khá cao so với cùng kỳ. Các chương trình mục tiêu quốc gia được tích cực triển khai thực hiện. Lĩnh vực văn hóa, y tế, giáo dục, môi trường cơ bản được duy trì và có nhiều chuyển biến tích cực. Công tác chăm lo các đối tượng chính sách và an sinh xã hội được quan tâm thường xuyên. Hoạt động thông tin tuyên truyền được triển khai khá toàn diện. Công tác nội chính, quốc phòng – an ninh, trật tự an toàn xã hội được đảm bảo, đối ngoại được tăng cường.

Những kết quả đạt được trong năm 2023 là rất quan trọng, nhất là trong bối cảnh tình hình chung đang có nhiều khó khăn, thách thức, song so với tiềm năng, lợi thế của tỉnh, kết quả trên vẫn chưa đạt so với mong đợi của cử tri và Nhân dân trong tỉnh.

HĐND tỉnh Quảng Nam thẳng thắn nhìn nhận rằng, kinh tế – xã hội của tỉnh vẫn còn nhiều hạn chế. Tốc độ tăng trưởng kinh tế (GRDP) dự kiến giảm 8,25% so với năm 2022 (đây là mức giảm nhiều nhất từ khi tái lập tỉnh đến nay); công nghiệp gặp khó khăn, khó phục hồi; tổng thu ngân sách nhà nước chưa đạt dự toán và chỉ bằng 71,6% so với cùng kỳ (trong đó, thu nội địa đạt 100% dự toán). Việc triển khai một số công trình, dự án chưa bảo đảm đúng tiến độ. Công tác giải ngân vốn đầu tư công còn chậm.

Việc tổ chức thực hiện các Chương trình mục tiêu quốc gia triển khai còn gặp nhiều khó khăn; một số chỉ số cải cách hành chính giảm so với năm trước; tình trạng thiếu thuốc, hóa chất, vật tư y tế tại đa số các cơ sở y tế công lập vẫn còn xảy ra. Đời sống của một bộ phận người lao động, nhân dân còn gặp nhiều khó khăn

Để quyết tâm thực hiện đạt kết quả cao nhất các mục tiêu phát triển kinh tế – xã hội của tỉnh, tạo động lực thực hiện thắng lợi nhiệm vụ cho cả nhiệm kỳ 2021 – 2026, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Quảng Nam Phan Việt Cường đề nghị kỳ họp tập trung xem xét, thảo luận, quyết định nhiều nội dung quan trọng liên quan đến đời sống kinh tế – xã hội, giữ vững an ninh – quốc phòng theo các nhóm vấn đề về nhóm chỉ tiêu kinh tế; nhóm chỉ tiêu xã hội; nhóm chỉ tiêu môi trường; nhóm chỉ tiêu về an ninh, quốc phòng.

Tập trung bàn những chỉ tiêu, giải pháp căn cơ, phù hợp, thực hiện thắng lợi nhiệm vụ 2024

Thay mặt Ủy ban Thường vụ Quốc hội phát biểu tại Kỳ họp, Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Đức Hải vui mừng nhận thấy, qua theo dõi và báo cáo trình tại Kỳ họp, cho thấy Quảng Nam đã có nhiều nỗ lực, phấn đấu thực hiện các chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, tích cực, linh hoạt trong chỉ đạo, điều hành trên các lĩnh vực.

Tuy nhiên, như báo cáo của tỉnh đã nêu, năm 2023, kinh tế của Quảng Nam vẫn còn khó khăn. Tốc độ tăng trưởng GRDP dự kiến giảm 8,25% so với năm 2022 – đây là mức giảm nhiều nhất từ khi tái lập tỉnh đến nay. Tiến độ xây dựng Quy hoạch tỉnh Quảng Nam thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050 chưa bảo đảm tiến độ… Báo cáo trình tại kỳ họp đã đánh giá cụ thể những nguyên nhân khách quan và thẳng thắn nhìn nhận các yếu tố chủ quan, rút ra những bài học kinh nghiệm sâu sắc và đề xuất các giải pháp tháo gỡ.

“Tập thể Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, Ban Thường vụ Tỉnh ủy, HĐND, UBND, Ủy ban MTTQVN tỉnh cần thể hiện sự nghiêm túc, cầu thị, đoàn kết, thống nhất, ý chí và nghị lực, phát huy bản sắc văn hóa con người và truyền thống cách mạng của Đảng bộ Quảng Nam, lãnh đạo Nhân dân vượt qua giai đoạn khó khăn này, tập trung ổn định tổ chức, triển khai thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ còn lại của năm 2023″, Phó Chủ tịch Quốc hội đề nghị.

Tại Kỳ họp này, Phó Chủ tịch Quốc hội đề nghị HĐND tỉnh Quảng Nam cần tập trung thảo luận, đề ra những chỉ tiêu, giải pháp căn cơ, phù hợp để triển khai thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ năm 2024. Phó Chủ tịch Quốc hội cơ bản thống nhất với những nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm đã nêu trong báo cáo, đồng thời nhấn mạnh thêm một số nhiệm vụ.

Thứ nhất, cần tập trung triển khai thực hiện kịp thời, đầy đủ, hiệu quả các chủ trương, nhiệm vụ, giải pháp đã được Trung ương Đảng, Quốc hội, Chính phủ đề ra. Tiếp tục phát huy vai trò của chính quyền địa phương trong việc rà soát, kiến nghị hoàn thiện thể chế, cơ chế, chính sách, pháp luật; chú trọng công tác xây dựng nghị quyết, ban hành văn bản quy phạm pháp luật theo thẩm quyền bảo đảm đúng quy định của Trung ương và phù hợp thực tiễn của địa phương, đồng thời đề ra các giải pháp tổ chức thực thi hiệu quả các nhiệm vụ phát triển kinh tế – xã hội trong năm 2024. Tập trung chuẩn bị trước một bước các điều kiện, nguồn lực cần thiết nhằm triển khai Luật Đất đai (sửa đổi) sau khi được Quốc hội thông qua, nhiệm vụ cải cách tổng thể chính sách tiền lương theo Nghị quyết số 27-NQ/TW của Ban Chấp hành Trung ương khóa XII và các chính sách quan trọng có hiệu lực trong năm 2024.

Thứ hai, khắc phục kịp thời, triệt để các hạn chế, bất cập đã được chỉ ra, bảo đảm công tác tổ chức, biên chế, làm tốt nhiệm vụ tuyên truyền, vận động, ổn định tư tưởng đối với đội ngũ cán bộ được sắp xếp. Thực hiện tốt công tác dự báo, chuẩn bị tốt các điều kiện để sắp xếp đơn vị hành chính trên địa bàn theo quy định; đẩy mạnh cải thiện môi trường đầu tư, cải cách hành chính, siết chặt kỷ luật, kỷ cương hành chính, tác phong công vụ; tăng cường kiểm tra, giám sát việc giải quyết thủ tục hành chính, nhất là việc giải quyết, cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, chú trọng giải quyết dứt điểm các trường hợp tồn đọng, kéo dài về đền bù, hỗ trợ, bố trí tái định cư sau thu hồi đất.

Thứ ba, chuẩn bị tốt các điều kiện, nguồn lực, triển khai kịp thời, hiệu quả Quy hoạch tỉnh Quảng Nam thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050 sau khi được phê duyệt. Tiếp tục đẩy mạnh thu hút đầu tư, hỗ trợ phát triển doanh nghiệp, đào tạo nhân lực chất lượng cao nhằm chuyển dịch cơ cấu kinh tế theo hướng phát triển song song ngành công nghiệp và dịch vụ, lấy định hướng phát triển dịch vụ – du lịch là ngành kinh tế mũi nhọn, phát huy thế mạnh của du lịch Hội An, Mỹ Sơn. Huy động và sử dụng hiệu quả các nguồn lực phát triển kết cấu hạ tầng gắn với cơ cấu lại nền kinh tế, bảo đảm phát huy thế mạnh của từng vùng miền, địa phương, khu vực, tạo sức bật mới cho Khu kinh tế Chu Lai và vùng phía Đông của tỉnh, hoàn thành dứt điểm các tuyến giao thông trọng điểm kết nối các trục ngang của tỉnh còn gặp vướng mắc trong giải phóng mặt bằng.

Thứ tư, đẩy nhanh tiến độ thực hiện, giải ngân vốn đầu tư công, Chương trình phục hồi và phát triển kinh tế – xã hội, các Chương trình mục tiêu quốc gia trong thời gian còn lại của năm 2023 và ngay từ đầu năm 2024. Siết chặt kỷ cương, kỷ luật tài chính, xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm, cản trở làm chậm tiến độ giao vốn, thực hiện, giải ngân vốn; cá thể hóa trách nhiệm người đứng đầu trong trường hợp thực hiện, giải ngân chậm, gắn với đánh giá mức độ hoàn thành nhiệm vụ được giao….

Thứ năm, ưu tiên bố trí nguồn lực cho phòng, chống và khắc phục hậu quả thiên tai; đẩy nhanh thực hiện các dự án phòng, chống thiên tai, ứng phó với biến đổi khí hậu. Chú ý đến các công trình chống sạt lở bờ sông, bờ biển, các công trình cảng cá, khu neo đậu tàu thuyền, cơ chế hỗ trợ và giải quyết các nội dung liên quan đến chương trình hỗ trợ ngư dân. Chú trọng bảo đảm môi trường; tăng cường công tác bảo vệ, quản lý, sử dụng hiệu quả tài nguyên nước, tài nguyên rừng. Tăng cường phòng, chống các loại dịch bệnh; bảo đảm vệ sinh an toàn thực phẩm, nhất là tại các bếp ăn tập thể, trường học, khu công nghiệp; bảo đảm chất lượng khám, chữa bệnh, không để xảy ra tình trạng thiếu thuốc và vật tư y tế… Giữ vững an ninh chính trị, bảo đảm trật tự an toàn xã hội. Gắn kết chặt chẽ giữa các mục tiêu tăng trưởng kinh tế với phát triển con người, bảo đảm công tác an sinh, xã hội; quan tâm, chăm lo đối tượng yếu thế, đối tượng bảo trợ xã hội, người nghèo, người có công với cách mạng, đồng bào dân tộc thiểu số…, nhất là trong dịp vui Xuân, đón Tết Nguyên đán Giáp thìn năm 2024.

Thứ sáu, tiếp tục nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động của HĐND tỉnh, phát huy vai trò của Thường trực HĐND, các Ban HĐND, các Tổ đại biểu HĐND tỉnh.

Phó Chủ tịch Quốc hội đề nghị lãnh đạo Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh cần quan tâm bố trí nguồn lực hợp lý để bảo đảm hoạt động của HĐND tỉnh, nhất là bảo đảm thời gian để xem xét, thẩm tra, ban hành các nghị quyết trình tại Kỳ họp. Thực hiện chặt chẽ chương trình kỳ họp HĐND. Việc ban hành nghị quyết phải đồng thời với giám sát quá trình triển khai, tổ chức thực hiện, tránh lãng phí nguồn lực, thực hiện không nghiêm, không hiệu quả các nghị quyết đã được thông qua, cần cá thể hóa vai trò, trách nhiệm của các tổ chức, cá nhân liên quan.

Đồng thời, cần chủ động nắm bắt tâm tư nguyện vọng của cử tri, làm tốt công tác đại đoàn kết toàn dân. Đoàn ĐBQH, HĐND tỉnh cần quan tâm giám sát về kết quả, chất lượng giải quyết, tiếp dân, trả lời ý kiến, kiến nghị cử tri. Qua mỗi kỳ họp, ý kiến của cử tri cần được tổng hợp chi tiết, xác định rõ trách nhiệm của từng cấp, ngành, cơ quan và theo dõi kết quả trả lời, kiến nghị các nội dung có liên quan đến công tác xây dựng luật pháp, giám sát và các quyết sách của Quốc hội, HĐND, phát huy vai trò của MTTQ và các đoàn thể chính trị, tổ chức xã hội.

Theo chương trình, Kỳ họp thứ 18 lần này sẽ diễn ra trong 3 ngày, từ 6 – 8.12 tới.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

sex

sex

sex

sex

sex

sex

sex

sex

sex

sex

sex

sex

sex

sex

sex

sex

sex

sex

sex

sex

sex

sex

sex

sex

sex

sex

sex

sex

sex

jun88

jun88

789win

12Bet

Sex