Bến Tre đã lựa chọn nhà thầu cho 3.551 gói thầu trong năm qua với 339 tỷ đồng giảm giá sau đấu thầu, đạt tỷ lệ tiết kiệm trung bình 6,66%. Ảnh minh họa: Nhã Chi
Bến Tre đã lựa chọn nhà thầu cho 3.551 gói thầu trong năm qua với 339 tỷ đồng giảm giá sau đấu thầu, đạt tỷ lệ tiết kiệm trung bình 6,66%. Ảnh minh họa: Nhã Chi

Sở Kế hoạch và Đầu tư (KH&ĐT) tỉnh Bình Phước cho biết, năm 2023, toàn tỉnh tiến hành lựa chọn nhà thầu cho 4.555 gói thầu với tổng giá gói thầu 5.523 tỷ đồng, tổng giá trúng thầu 5.346 tỷ đồng, giảm 176 tỷ đồng sau đấu thầu, đạt tỷ lệ tiết kiệm trung bình 3,19%. Trong đó, lĩnh vực xây lắp có 1.141 gói thầu, mua sắm hàng hóa có 696 gói thầu, dịch vụ tư vấn có 2.392 gói thầu và dịch vụ phi tư vấn có 326 gói thầu.

Sở KH&ĐT tỉnh Bình Phước đánh giá, tỷ lệ tiết kiệm qua đấu thầu năm 2023 của tỉnh Bình Phước tăng 1,19 điểm % so với năm 2022. Đây là điểm sáng trong hoạt động đấu thầu của Tỉnh, góp phần nâng cao hiệu quả sử dụng vốn ngân sách nhà nước. Có được kết quả này một phần là nhờ năm 2023, UBND tỉnh Bình Phước đã chỉ đạo quyết liệt, ban hành nhiều văn bản chấn chỉnh, hướng dẫn, đôn đốc công tác đấu thầu, tăng cường thanh tra, kiểm tra về đấu thầu, tạo chuyển biến tích cực cho công tác này.

Báo cáo tình hình thực hiện hoạt động đấu thầu năm 2023, UBND tỉnh Bến Tre cho biết đã triển khai chọn nhà thầu cho 3.551 gói thầu trong năm qua với tổng giá gói thầu 5.091 tỷ đồng, tổng giá trúng thầu 4.751 tỷ đồng, giảm 339 tỷ đồng sau đấu thầu, đạt tỷ lệ tiết kiệm trung bình 6,66%. Đặc biệt, các gói thầu mua sắm hàng hóa sử dụng nguồn vốn mua sắm thường xuyên có tỷ lệ tiết kiệm qua đấu thầu rất ấn tượng, trung bình là 18,41% (lựa chọn nhà thầu cho 1.323 gói thầu với tổng giá gói thầu 1.275 tỷ đồng, tổng giá trúng thầu 1.040 tỷ đồng). Trong đó, thông qua đấu thầu rộng rãi 148 gói thầu tiết kiệm được 211 tỷ đồng (tổng giá gói thầu 1.055 tỷ đồng, tổng giá trúng thầu 844 tỷ đồng), tỷ lệ tiết kiệm đạt 20,06%.

Năm 2023, tỉnh Bến Tre cũng thực hiện chào hàng cạnh tranh 209 gói thầu mua sắm với tổng giá gói thầu 118 tỷ đồng, tổng giá trúng thầu 102 tỷ đồng, tiết kiệm 15 tỷ đồng (12,99%); thông qua mua sắm trực tiếp 70 gói thầu với tổng giá gói thầu 53 tỷ đồng, tổng giá trúng thầu 46 tỷ đồng, tiết kiệm được 7 tỷ đồng sau đấu thầu (13,29%).

Theo UBND tỉnh Bến Tre, năm 2023, phần lớn các gói thầu xây lắp trên địa bàn được đấu thầu rộng rãi hoặc chào hàng cạnh tranh, góp phần không nhỏ vào hiệu quả sử dụng vốn đầu tư của ngân sách nhà nước, đảm bảo tính cạnh tranh, minh bạch, khuyến khích nhà thầu có năng lực, kinh nghiệm tham dự thầu.

Cũng ghi nhận chuyển biến tích cực trong hoạt động đấu thầu năm 2023, UBND tỉnh An Giang cho biết, tỷ lệ giảm giá thông qua các hình thức lựa chọn nhà thầu đều tăng so với năm 2022. Trong năm qua, tỉnh An Giang đã tổ chức lựa chọn nhà thầu cho 5.874 gói thầu với tổng dự toán 16.595 tỷ đồng, tổng giá trị trúng thầu 15.607 tỷ đồng, giảm 988 tỷ đồng (5,95%). Trong đó, tỷ lệ tiết kiệm thông qua chào hàng cạnh tranh đạt 10,4% (năm 2022 đạt 3,4%); tiết kiệm thông qua đấu thầu rộng rãi đạt 9,3% (năm 2022 đạt 5,8%)…

Theo Sở KH&ĐT tỉnh Quảng Trị, năm 2023, toàn tỉnh triển khai lựa chọn nhà thầu cho 3.037 gói thầu với tổng giá trị 4.417 tỷ đồng, tổng giá trúng thầu 4.235 tỷ đồng, giảm 182 tỷ đồng (4,2%, tăng 2,02 điểm % so với năm 2022). Những con số này chứng tỏ tính cạnh tranh và hiệu quả trong đấu thầu được nâng lên. Sở khẳng định, trình tự, thủ tục trong việc lập, phát hành hồ sơ mời thầu, hồ sơ yêu cầu, đăng tải thông tin đấu thầu lên Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia, báo cáo đánh giá, thẩm định trong quá trình lựa chọn nhà thầu… được thực hiện theo hướng dẫn của Bộ KH&ĐT, đảm bảo chặt chẽ, minh bạch, công khai, góp phần lựa chọn được nhà thầu có đủ năng lực và kinh nghiệm, rút ngắn thời gian thực hiện hợp đồng. Bên mời thầu cũng thể hiện được trách nhiệm, vai trò, chủ động trong quá trình lựa chọn nhà thầu và triển khai thực hiện hợp đồng. Hoạt động đấu thầu dần đi vào nề nếp, góp phần nâng cao hiệu quả, hiệu lực thực thi pháp luật về đấu thầu.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

sex

sex

sex

sex

sex

sex

sex

sex

sex

sex

sex

sex

sex

sex

sex

sex

sex

sex

sex

sex

sex

sex

sex

sex

sex

sex

sex

sex

sex

jun88

jun88

789win

12Bet

Sex