Năm 2023, các cấp ủy đảng, chính quyền và hệ thống chính trị đã quan tâm đổi mới công tác dân vận, hoạt động theo hướng thiết thực, hiệu quả, hướng mạnh về cơ sở; nêu cao vai trò giám sát, phản biện, phát huy vai trò, quyền làm chủ của nhân dân trong tham gia, quyết định chính sách liên quan đến cuộc sống, những vấn đề lớn và hệ trọng của đất nước.

Các cuộc vận động, các phong trào thi đua yêu nước, nhất là phong trào thi đua “Dân vận khéo” có sức lan tỏa sâu, rộng, thu hút đông đảo nhân dân tham gia, tạo đồng thuận xã hội, động viên nhân dân thực hiện tốt chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước.

Trong năm 2023, Ban Dân vận các cấp đã đăng ký hơn 183.600 mô hình “Dân vận khéo”, hơn 120.000 mô hình dân vận khéo được công nhận.

Tại hội nghị, các đại biểu thảo luận, chia sẻ kinh nghiệm trong thực tiễn công tác dân vận của địa phương, giải pháp nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác dân vận của hệ thống chính trị trong thời gian tới. Trong đó nhấn mạnh tầm quan trọng của sự phối hợp chặt chẽ giữa các cấp ủy, chính quyền tới cơ sở trong công tác tuyên truyền vận động nhân dân.

Chia sẻ về công tác dân vận trong giải phóng mặt bằng cho các dự án trọng điểm, Bí thư Tỉnh ủy Hưng Yên Nguyễn Hữu Nghĩa cho biết cả hệ thống chính trị đã tích cực vào cuộc tuyên truyền, vận động nhân dân dành đất cho các công trình, dự án phát triển kinh tế xã hội và đã tạo sự chuyển biến rất rõ rệt trong công tác giải phóng mặt bằng, nút thắt giải phóng mặt bằng dần được tháo gỡ.

“Năm 2023, tỉnh Hưng Yên đã giải phóng mặt bằng 2.920 ha đất phục vụ cho các dự án. Đặc biệt là các dự án đường vành đai 4 vùng Thủ đô qua địa bàn tỉnh Hưng Yên với diện tích thu hồi là 230 ha, song nhờ công tác dân vận khéo chỉ trong vòng hơn 6 tháng chúng tôi cũng đã thu hồi được gần 80% diện tích” – ông Nguyễn Hữu Nghĩa nói.

Ghi nhận, biểu dương kết quả nổi bật của công tác dân vận năm 2023, Thường trực Ban Bí thư Trương Thị Mai nhấn mạnh năm 2024 tiếp tục đẩy mạnh phong trào cần “Dân vận khéo”. Ban dân vận các cấp bố trí cán bộ phải là người gương mẫu, toàn tâm toàn ý làm công tác dân vận, đây là đội ngũ là cầu nối vững chắc giữa nhân dân với Đảng, với Nhà nước.

Nhấn mạnh động lực để thúc đẩy phong trào của nhân dân chính là phát huy quyền làm chủ của nhân dân và quan tâm đời sống của nhân dân, bà Trương Thị Mai đề nghị tiếp tục gắn công tác dân vận với công tác xây dựng Đảng, phát huy vai trò nêu gương của người đứng đầu cấp ủy, chính quyền.

“Sự phối hợp, đồng bộ trong hệ thống chính trị sẽ giúp làm tốt công tác dân vận. Năm 2024, chúng ta bắt đầu chuẩn bị các văn kiện Đại hội, quý 1 năm 2025 các cấp ủy bắt đầu đại hội và thảo luận văn kiện đại hội. Tôi mong quá trình này các đồng chí dành sự quan tâm đối với công tác dân vận của Đảng, đóng góp thảo luận sâu sắc thêm và đề xuất những vấn đề cho công tác vận động quần chúng cho nhiệm kỳ Đại hội XIV”, Thường trực Ban Bí thư nêu rõ.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

sex

789bet

jun88

jun88

sex

sex

sex

sex

sex

sex

sex

sex

sex

sex

sex

sex

sex

sex

sex

sex

sex

sex

sex

sex

sex

sex

sex

sex